Nyhetsuppslag: Nya stadsdelen når inte miljömålen

Miljömålen som ska göra Norra Djurgårdssta- den till en helt fossilbränslefri stadsdel 2030 är orealistiska. Det slår Stockholm stad fast i en egen rapport. Samtidigt fortsätter samma mål att hållas fram i marknadsföringen av den framväxande stadsdelen.

Publicerad i Dagens Nyheter, 15 juli 2014. Läs hela artikeln här.

djurgarden