Porträtt: Mansbilden ett hot mot hälsan

En bra karl reder sig själv. Den stereotypa bilden av manlighet tros vara ett av skälen till att män väntar längre än kvinnor innan de söker vård. För Pelle Persson var det en befrielse att komma i kontakt med sjukvården.

Publicerad i Sydsvenskan Inpå Livet, 15 september 2014. Läs hela artikeln här.

Foto: Julia Lindemalm

mansbilden